Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, εταίρος της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα», διοργανώνει στη Λάρισα την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο «Larissa Imperial» κεντρική ημερίδα για την παρουσίαση του Έργου: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» στα πλαίσια της δράσης 5 «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων».

Στόχος της ημερίδας είναι στήριξη των ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ειδικότερα νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων ατόμων καθώς και ανέργων υψηλής τεχνογνωσίας είτε επαγγελματικής εμπειρίας, μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Η Πράξη αφορά σε  80 ωφελούμενους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών),
γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι o Πρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κ. Σπύρος Βαλιώτης, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και Πρόεδρος της Α.Σ  «Συνεργασία και Επιχειρηματικότητα», κ. Απόστολος Δοντάς,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος  και ο Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ» κ. Απόστολος Νάρης, ο οποίος θα παρουσιάσει την Πράξη «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης».

Θα ακολουθήσει συζήτηση ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργήσουν σημεία συνεχούς ενημέρωσης για το πρόγραμμα και παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

H Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το έργο από το site της Α.Σ. «Συνεργασία και Επιχειρηματικότητα» www.topsa-synergasia.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση στα τηλ. 2410 555272 ΣΘΕΒ, 2410 531422 Οικονομικό Επιμελητήριο καθώς και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ