Επικοινωνία

Η «Α.Σ. Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» στεγάζεται στα γραφεία του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
 
Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, 414 48, Λάρισα, 2ος όροφος
 
τηλ. 2410 555507
 
fax. 2410 555509
 
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζένη Γιβροπούλου, Γιάννης Παπακανάκης