Προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (27/06/2014)

 

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 21/03/2014

 

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 28/02/2014

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 24/02/2014

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Δράσεις επιχιερηματικής καινοτομίας και απασχόλησης " προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Περιοχή παρέμβασης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ωφελούμενοι:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

β) νέοι επιστήμονες,

γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011

Αριθμός ωφελούμενων: 80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση συμμετοχής