Σύνδεσμοι

-    Περιφέρεια Θεσσαλίας
-    Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Θεσσαλίας
-    Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-    Ευρωπαική Ενωση - Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο
-    ΕΣΠΑ 2007-2013
-    Επιχερησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
-    Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
-    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Θεσσαλίας
-    Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
-    Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος  - Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
-    Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας
-    Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» (ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ)
-    Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

-    e-theseis.gr

-    CSR HELLAS 

-   www.alfavita.gr (Εκπαιδευτικό ενημερωτικό δίκτυο)

-   www.kariera.gr (Career Builder Greece)

-   www.skywalker.gr (Εργασία στην Ελλάδα)

-   www.proson.gr (Εύρεση εργασίας στην Ελλάδα)

-   www.mycarriera.gr (Αναζήτηση απασχόλησης στην Ελλάδα)

-   www.proslipsis.gr (Ευκαιρίες στην απασχόληση)

-   www.anergoi.gr (Παράθυρο στο μέλλον)

-   www.diktuo-ergasias.gr (Βρες τη δική σου εργασία)

-   www.gr.indeed.com (Ένα κλικ.  Όλες οι θέσεις εργασίας)

-   www.asep.gr (Ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού)